TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 01.12.19

Dagens dagsbrief utgår til fordel for praktisk informasjonsskriv til nyansatte alvebetjenter. Vi forventer at alle adventsvikarene leser denne nøye.

Adventsvikarene våre er endelig på plass, velkommen! 🎅

NPSTs morgenbrief blir publisert hver dag på https://kalender.npst.no. Gjennom disse briefene kan man følge med på tjenestens indre liv, og hvilke trusler mot nissens verksted og kjerneverdier som lusker rundt der ute.

Det er primært behov for adventsvikarene sin EDB-kompetanse på søndager, men det forventes at dere følger med på morgenbriefene også øvrige dager.

De dagene det blir ytret ønske om din ekspertise, trenger vi at du svarer i NPSTs intranett. Svarene vi ofte er på jakt etter pleier å være på formen PST{noenTilfeldigeBokstaver}. Avvik vil tydelig annonseres. For å kunne legge inn besvarelser der må du opprette en bruker. Pass på å benytte en epost der det er mulig å kontakte deg dersom du ønsker å delta i kåringene ukens ansatt og årets alvebetjent (se praktisk info lenger nede).

Intranettet finner man her: https://intranett.npst.no.

Etter du har laget deg en bruker i intranettet trenger vi også at du logger deg på et litt eldre system du finner her: https://login.npst.no. Vi har ikke helt fått klarhet i hva dette systemet brukes til, men vi tror du skal kunne logge inn med følgende brukernavn og passord:

Brukernavn: bruker
Passord: Advent2019

Etter du har logget inn trenger vi at du legger inn det du finner i intranettet: https://intranett.npst.no/challenges

Praktisk info

Alle vikariatsansatte alver er med i kåringen Ukens Ansatt; en kåring der de flittigste alvene får en påskjønnelse. Flittighetsberegningen av alvebetjenter er veldig avansert, bestående av både tilfeldighet og oppgavebesvarelser. Ukens Ansatt blir kåret hver fredag i advent, og publisert på intranettet. Vinnere blir kontaktet per elektronisk post som er registrert på intranettet.

Når julestria har lagt seg vil en liknende beregningsmodell bli brukt for å kåre Årets Alvebetjent. Dette er en meget gjev og anerkjent tittel, som vinneren kan smykke seg med livet ut. Vinneren av Årets Alvebetjent blir kontaktet per elektronisk post som er registrert på intranettet innen utgangen av Januar 2020.

Elektroniske postadresser som registreres på intranettet vil kun bli brukt for å kontakte vinnere av konkurransene nevnt over. Dersom vinnere ikke svarer på henvendelser innen 1 uke, vil en ny vinner utpekes.

Vennlig hilsen,
Jule Nissen