TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 02.12.19

Oppdatert reiseråd

Det vurderes som høy risiko å medbringe tjenestetelefon til SYDPOLARE strøk. Det er lett for fremmede makters etterretningstjenester å ta seg inn i mobiltelefoner og nettbrett. En alvebetjents telefon kan gi god innsikt i NPSTs virke, og inneholde sensitiv informasjon.

I et utenlandsk mobilnett vil all kommunikasjon til og fra enheten kunne avlyttes, uten at brukeren av mobiltelefonen kan oppdage det. NPST anser det som rimelig temmelig sannsynlig at slik kapasitet er etablert på permanent basis i mobilnettverkene og internett i SYDPOLARE områder. NPST tilbyr sikkerhetsbriefer til alvebetjenter og andre offentlige tjenestepersoner i forkant av reiser til høyrisikoområder.

Barn i områder under SYDPOLAR kontroll bør sende sine ønskelister til Jule Nissen gjennom trygge krypterte kanaler.