TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 03.12.19

Elektronisk krypteringsmaskin

NPST har avdekket at den norske overvåkingstjenesten overtok en rekke ENIGMA maskiner etter den tyske okkupasjonsmakten. ENIGMA ble i stort omfang benyttet av de fleste tyske militære styrker til både kryptering og dekryptering av informasjon under andre verdenskrig. Den var enkel å bruke, og antatt å være umulig å knekke. Dette var hovedårsaken til dens utbredelse. ENIGMA ble benyttet av den norske overvåkingstjenesten som en reserveløsning frem til 1960.

Som ledd i skjermingen av ønskelister har NPST vurdert å ta i bruk ENIGMA som erstatning for dagens krypteringsprosedyre. Grunnet manglende EDB-entusiasme i grasrota møter dette stor motstand, da medbragt EDB-utstyr ute i felt er svært lite populært. Det har blitt ytret ønske om å beholde dagens penn-og-papir-kryptering (PPK), men det er uvisst hvor sikkert dette er. Kunne noen forsøkt å knekke følgende PPK-kode:

KNO fmwggkymyioån 30å6ø8432æå54710a9æ09a305å7z9829 fmwggkymyioån ngpoo

Skriv gjerne svaret i intranettet.