TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 04.12.19

Ønskelister på avveie

Takket være mange tilbakemeldinger har NPST konkludert med at krypteringen brukt på ønskelistene ikke er tilstrekkelig. Alvebetjent Methi viste med sin kløkt at det var mulig å knekke koden på under 10 minutter! Jule NISSEN vil også takke følgende alvebetjenter for rask utførelse (under 60 minutter):

unblvr, fjank, ameneon, Furris, kristaver, TrustedInstaller, bjarneUbetjent, lokling, endrelem, sayco, StianS, Olga, ColdCoffeeCup, vidarli, stiffi, potetsos, jallasprit, 🎄, 57ur14, zup, pask, grobert, Noldus og atletiskj.

Med dette som bakteppe har NPST mistanke om at ønskelistene til 453 barn er på avveie. Det er grunn til å tro at sydpolare hackere står bak.

NISSEN er på joggreise, men vil ta tak i problemet så snart han har returnert.

Overtidspepperkaker

Det har den siste tiden vært stor pågang etter normal arbeidstid, spesielt rundt midnatt. Dette har gått hardt utover overtidsbudsjettet. NISSEN vil vurdere tiltak for å redusere disse kostnadene.