TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 11.12.19

Primære faktorer

En av NPSTs primære oppgaver er å overvåke kommunikasjonen mellom personer mistenkt for å utøve spionasje for sørpolarske aktører. En alvebetjent har snappet opp en melding tiltenkt en spion. Grunnet flere faktorer trenger vi hjelp med å finne ut av hva denne meldingen inneholder. Kan en alvebetjent se over meldingen og finne noen spor?

Forsøk på smøring av alvebetjenter

En betrodd alvebetjent har mottatt et parti med julebrus. Julebrusen var plassert utenfor NISSENS verksted og adressert alvebetjenten. Det var ingen eksplisitte tegn til avsender, men mistanken er rettet mot Sydpolen pga en sor pingvinfjær som ble funnnet i nærheten av partiet. I tråd med regelverk om smøring fra fremmed makt har alvebetjent informert sin nærmeste leder Jule NISSEN og partiet med julebrus har blitt destruert. Vi oppfordrer andre alvebetjenter til også å rapportere forsøk der de mistenker fremmede makter forsøker å påvirke dem.