TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 16.12.19

Opptrapping av fremmed rekruttering

SPST har trappet opp sine forsøk på å rekruttere informanter i både NPST og i den nordpolare alvebefolkningen. NPST ber derfor alle alvebetjenter om å være oppmerksomme på tegn på at de eller andre blir utsatt for påvirkningsoperasjoner. Slike tegn kan for eksempel være at partier med pepperkaker eller julebrus blir levert til din adresse. Dersom du opplever situasjoner der du mistenker at deg selv eller andre blir forsøkt rekruttert, ta kontakt med din lokale sikkerhetsavdeling.

Vi ber også alvebetjenter om å være forsiktige med å dele intern informasjon. Selv om informasjonen ikke nødvendigvis er gradert temmelig hemmelig så kan den gi et innblikk i hvordan NPST jobber. Dette kan gjøre fremmede makters påvirkningskampanjer mer effektive, og øke sjansene for velykket sabotasje mot nordpolare interesser. Vær derfor ekstra påpasselig når du snakker med andre om arbeidet ditt i NPST og sørg for at du ikke deler informasjon unødig. Husk også at fremmede makter kan forsøke å overhøre samtaler, så vær forsiktig dersom du observerer pingviner i området.

Du snakker. Hvem lytter?

Falske nyheter og julevurdering

En artikkel om at julen er avlyst har spredd seg på sosiale medier. Med bakgrunn i disse falske nyhetene nedjusteres sannsynligheten for at det blir en god jul. Det er nå mulig at det blir en GOD JUL.