TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 19.12.19

Ny PPK

I lys av senere tids passordproblematikk har NISSEN utviklet en ny PPK. Kan noen alvebetjenter undersøke om NISSEN har klart å luke ut alle svakheter fra tidligere designiterasjoner?

Eksempel
PPKv3("Pompøst og metodisk") → øMSijrt Mc SÅtMZPrU

ømQ UæjEEi4æÅktÅr i4æÅktÅr SZG tWM tPSÅ i4Z i4æÅktÅr rE0tt UæjEEi4æÅktÅr rE0tt