TEMMELIG HEMMELIG
  • NPST
  • 21.12.19

Ukens ansatt Jule NISSEN gratulerer Karine som ukens ansatt, og takker for god innsats. NISSENS sekretariat vil ta kontakt via elektronisk post så fort det lar seg gjøre. Beregn noe ekstra tid grunnet julestri.

Nytt kryptosystem

SPST har nylig fått installert et nytt kryptosystem, og vi i NPST har vært tidlig på ballen og fått plassert avlyttingsutstyr på linjene over Antarktis.

Det kan se ut som at leverandøren til SPST har noen innkjøringsproblemer, da nøkkelen ikke ser ut til å virke. Klarer du å finne ut av hva som er galt?

Link til melding

Jule NISSENS sykdomsforløp

Jule NISSEN er frisk og rask, og har vært på jobb innenfor kjernetiden de siste dagene. Han vil for sikkerhets skyld ta det rolig frem til og med lille julaften i påvente av den store dagen, og vil på grunn av dette sannsynligvis trenge noe ekstra hjelp på mandag.

Julevurdering

Ettersom Jule NISSEN er blitt frisk, blir julevurderingen oppgradert. Det er nå meget sannsynlig at det blir en GOD JUL.